Membentuk generasi muslim yang cerdas, berprestasi bertaqwa berahlak mulia dan berdaya guna bagi agama, bangsa dan negara.

SRI NURHAYATI, M.Pd

  /    /  SRI NURHAYATI, M.Pd