Membentuk generasi muslim yang cerdas, berprestasi bertaqwa berahlak mulia dan berdaya guna bagi agama, bangsa dan negara.

MUHLISIN, S.Pd

  /    /  MUHLISIN, S.Pd