Membentuk generasi muslim yang cerdas, berprestasi bertaqwa berahlak mulia dan berdaya guna bagi agama, bangsa dan negara.

M.FARID FIRDAUS

  /    /  M.FARID FIRDAUS