Membentuk generasi muslim yang cerdas, berprestasi bertaqwa berahlak mulia dan berdaya guna bagi agama, bangsa dan negara.

ARI SUSANTI, S.E

  /    /  ARI SUSANTI, S.E