Membentuk generasi muslim yang cerdas, berprestasi bertaqwa berahlak mulia dan berdaya guna bagi agama, bangsa dan negara.

Kisah Teladan Nabi Muhammad SAW

  /  Artikel   /    /  Kisah Teladan Nabi Muhammad SAW

Kisah Teladan Nabi Muhammad SAW

Kisah Teladan Nabi Muhammad SAW: oleh SMPIT AR RUDHO

Semoga kita semua terus istiqomah meneladani Rasullah SAW sehingga kita kelak mendapatkan syafaatnya di akherat kelak.